Firma PROTEGO produkuje różnego typu przerywacze płomieni oraz zawory redukcyjne ciśnieniowo-próżniowe i wyposażenie zbiornikowe.

Od 2003 roku AFT jest przedstawicielem PROTEGO w Polsce.

Nowa generacja urządzeń firmy PROTEGO powstała dla potrzeb podwyższonych standardów wymagań dla zakładów produkcyjnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dotyczy to szczególnie zakładów produkcyjnych, które produkują, przetwarzają, magazynują lub transportują substancje łatwopalne i wybuchowe.

Od roku 2003 obowiązuje w państwach UE dyrektywa UE 94/9/WE „W sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Wyroby firmy PROTEGO spełniają wymagania dyrektywy ATEX oraz uwzględniają wytyczne norm EN, ISO i norm amerykańskich USCG.

Wprowadzone dyrektywy ATEX dla producenta i inne dla użytkownika wymagają szczególnej staranności i wiedzy w doborze właściwych urządzeń. W celu pełnego zrozumienia i właściwej interpretacji zapisów dyrektywy ATEX przeprowadzamy szkolenia i konsultacje techniczne.

Firma świadczy również usługi serwisowe.

Oferta:


Przejdź do strony AFT Sp z o.o.


Dystrybutor firm: Cera System, Dickow Pumpen, Gemü, HKS, InterApp, OHL, Protego, seepex, Sistag, Straub