Cennik

RODZAJ SZKOLENIA

CZAS TRWANIA*

CENA **

Szkolenie wstępne ogólne

3 godziny

50 zł/osoba

Szkolenie okresowe bhp, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

8 godzin

70 zł/osoba

Szkolenie okresowe bhp, dla pracowników
administracyjno - biurowych

8 godzin

70 zł/osoba

Szkolenia okresowe bhp, dla pracowników
inżynieryjno - technicznych

6 godzin

70 zł/osoba

Szkolenie okresowe bhp, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

16 godzin

150 zł/osoba

Szkolenia okresowe bhp, dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

32 godziny

280 zł/osoba

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

64 godziny

600 zł/osoba

* godziny lekcyjne po 45 minut
** wszystkie szkolenia zwolnione z podatku vat (ceny ustalane indywidualnie, możliwa negocjacja w zależności od liczby uczestników szkolenia).

Ze względu na specyfikę i różnorodność zagadnień z zakresu BHP i P.POŻ, jak również kompleksowe i jednostkowe działania naszej firmy, wszystkie ceny ustalamy indywidualnie z naszymi Zleceniobiorcami.

Jednakże z góry możemy Państwa zapewnić, iż nasze ceny są konkurencyjne w stosunku do innych firm, jak również do świadczonych przez nas usług.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami korzystając z zakładki Kontakt