Pracownicy, którzy mają styczność z różnego rodzaju instalacjami elektrycznymi narażeni są na zwiększone ryzyko porażenia prądem z uwagi na warunki środowiska pracy. Istotną rzeczą zatem jest, by jak najbardziej je zniwelować. Konieczne jest zwrócenie uwagi na efektywną ochronę przeciwporażeniową w miejscu pracy.

Na wzmożone ryzyko porażenia spory wpływ mają warunki środowiskowe oraz ogólne warunki pracy występujące np. na budowie. Podczas pracy na otwartej przestrzeni są to m.in. opady deszczu, zwiększona wilgotność powietrza, czy prowadzenie wielu robót w tym samym czasie. W celu wyeliminowania ryzyka, instalacje oraz urządzenia elektryczne powinny zostać wykonane tak, aby nie narażać osób je używających na spięcie, porażenie, szkodliwe działanie pól elektromagnetycznych oraz zagrożenia pożarowe czy wybuchowe. Nie zawsze jednak da się wszystko przewidzieć, dlatego warto stosować również środki ochrony osobistej, które potrafią zmniejszyć niekorzystne efekty zaniechań lub niedopatrzeń na tym polu.

Odzież elektroizolacyjna – dodatkowa ochrona

Odzież przeznaczona do ochrony całego ciała lub jego części powinna skutecznie izolować jej użytkownika przed wysokim napięciem prądu, na które on może być narażony w najbardziej niespodziewanym momencie i niekorzystnych warunkach. Powinna również zapewnić ochronę przed większym natężeniem prądu, niż możliwe potencjalne napięcie, które może porazić osobę ją użytkującą. Wyznaczamy kilka podstawowych części odzieży, chroniących przed porażeniem prądem. Całościowy ubiór, który stanowi najczęściej kombinezon lub ubranie z siatką twarzową, który tworzony jest ze specjalnych tkanin. Jest to odzież przewodząca prąd, działająca na zasadzie klatki Faradaya i określona specjalną normą wymagań konstrukcyjnych. Tego rodzaju odzież musi być bardzo precyzyjnie sprawdzona pod kątem jakości, dlatego wszelkie niezbędne certyfikaty oraz atesty są absolutną koniecznością. Istnieje wiele rodzajów tego ubioru. Podstawowo dzieli się on na jednoczęściowe i wieloczęściowe, przy czym te niezłożone z jednego fragmentu muszą posiadać specjalne łączenia o odpowiednim stopniu oporu prądowego.

Buty antyelektrostatyczne  marki Fagum- Stomil.

Niezbędne akcesoria gwarancją bezpieczeństwa

Oprócz stosowania całościowych kompletów przeciwprądowych, ważne są również dodatkowe atrybuty, mogące ochronić najbardziej wysunięte fragmenty naszego ciała przed zetknięciem się z elementami przewodzącymi i rażącymi prądem elektrycznym.

Jednymi z podstawowych przedmiotów, które należy stosować są rękawice oraz buty oraz skarpety o wysokiej rezystencji przeciwprądowej. Prawidłowo użytkowane powinny zapewnić bezpieczeństwo osobie je noszącej przy zetknięciu się z potencjalnym zagrożeniem. Wszystkie akcesoria posiadają jednak swoje indywidualne parametry, które należy sprawdzić - czy ich wartość jest wystarczająca dla napięcia instalacji elektrycznej, z którą będziemy pracować. Poziom ochrony profesjonalnej odzieży chroniącej przed wyładowaniami łuku elektrycznego określa się w liczbie kalorii, którą dany jej element powinien zaabsorbować. Jej wydajność zależy więc od unikalnych wartości i cech, które ona posiada. Bardzo ważne jest, by noszone ubranie przeciwprądowe posiadało wyższy współczynnik absorpcji kalorii niż to, generowane przez łuk elektryczny.

Odpowiedni projekt ubrania izolacyjnego

Konstrukcja oraz projekt samego ubrania jest bardzo istotny. Samo użycie materiału wykazującego odpowiednią wydajność ochrony może nie być wystarczający, by cała odzież spełniała niezbędne standardy i efektywnie chroniła nas przed porażeniem prądem. Podczas projektowania koniecznie należy uwzględnić takie elementy jak kieszenie zewnętrzne, które mogą stanowić źródło potencjalnego niebezpieczeństwa, a niedostatecznie zabezpieczone, wystające lub wypadające z nich przedmioty mogą spowodować poważną awarię i spięcie elektryczne.

Bardzo ważne to upewnić się, czy sprawdzony producent i deklarowana przez niego wartość zabezpieczająca przed wyładowaniem łuku elektrycznego jest odpowiednia dla rodzaju pracy, którą wykonujemy.

Ochrona dłoni podstawą ochrony ciała

Ręce są zazwyczaj najbliższą częścią, którą nasze ciało styka się z potencjalnym źródłem prądu elektrycznego. Do ich ochrony zaleca się noszenie gumowych rękawic elektroizolacyjnych, które łączą w sobie ochronę przed porażeniem prądem (o napięciu nawet 500 – 36000 V) z unikalnymi właściwościami zabezpieczającymi przed łukiem elektrycznym, naturalnymi cechami gumy.

Zagrożenie wyładowaniami łuku elektrycznego stanowi często bezpośrednie zagrożenie i bardzo często występujące ryzyko podczas pracy z instalacją elektryczną. W przypadku wystąpienia spięcia, lub zetknięcia się z częściami potencjalnie rażącymi prądem, to zdarzenie może mieć katastrofalne skutki dla osób nieodpowiednio zabezpieczonych. Dlatego tak bardzo ważne, by odpowiednio chronić się przed porażeniem, które bardzo często może mieć nawet śmiertelne skutki. Polecamy akcesoria ochronne renomowanych i sprawdzonych producentów, które gwarantują odpowiednią ochronę podczas prawidłowego używania.

Rękawice elektroizolacyjne

Rękawice elektroizolacyjne marki Secura